Sinir Hücreleri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Sinir Hücreleri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sinir Hücreleri, sinir sisteminin temel taşlarıdır yani sinir sistemi sinir hücrelerinin birleşmesinden oluşur. Bu sinir hücrelerine nöron da denilmektedir. Başlıca görevi bilgi transferi sağlamaktır. İnsan beyni ortalama 100 ila 120 milyar sinir hücresinden oluşmaktadır. Sinir hücrelerinin kısa uzantılarına dendrit denilirken, uzun uzantılara akson denilmektedir. Sinir hücrelerinin çeşitlerine göre, sinir hücresinden çıkan uzantıların şekilleri ve sayıları farklıdır. Nöron gövdesinden bir dendrit ve bir aksan çıktıktan sonra birleşerek tek bir uzantı haline gelerek hücreden kopuyorsa bu nöron tek kutupludur. Dendrit ve akson, nöron gövdesinin birbirine karşı gelen bölgelerinden çıkarsa bu nöronlara iki uzantılı nöron denir, eğer nöron gövdesinden çok sayıda dendrit buna karşılık olarak tek bir akson çıkıyorsa bu hücreye çok kutuplu nöron denir. Sinir hücrelerinin birbirleriyle elektriksel ve de kimyasal sinyallerle haberleşmelerine sinir sistemi denilmektedir, bu sinir sistemi trilyonlarca sinir hücrelerinin; beyin, omurilik ve vücudun diğer alanlarına yayılarak meydana getirdiği geniş bir ağdan meydana gelmektedir.

Sinir sistemi beyin ve omuriliğin salgı bezleri, kaslar ve duyu organları arasındaki iletişimi sağlarken bir yandan da endokrin bu sistemle birleşerek iç organların işleyişini kontrol altına alırlar ve insanın nasıl davranmaları gerektiğini düzenlerler. Bu davranışlar gülme, konuşma, yürüme gibi fiziksel davranışlar olabildiği gibi içsel de olabilir örneğin: motivasyon, duygu vb. Süreçleri de kapsar.


Sinir Hücreleri, görevleri bakımından üç şekilde sınıflandırılır


Duyusal nöronlar: Duyu reseptöründen aldığı uyarıları, merkezi sinir sistemi olan beyin ve omuriliğe taşımaktadır. Duyuların alınmasından sorumludurlar bu nöronlar basınç, koku, ışık, tat ve sesi beyne iletmede görev alırlar.

Ara nöronlar: bu nöronlara inter nöronlarda denilmektedir. Bu nöronlar merkezi sinir sisteminde bulunmaktadırlar. Ara nöronların görevi; duyu nöronlarıyla gelen bilgileri değerlendirirler ve çıkan sonuçları motor nöronlarına aktarırlar. Öğrenme ve algıyı kontrol gibi görevlerde yer alırlar.

Motor nöronları: bu nöronların görevi, merkezi sinir sisteminde bulunan ara nöronlardan aldıkları bilgiyi kas ve salgı bezi gibi yapılara götürürler böylelikle kas ve salgı bezi uyarılarak harekete geçer. Dokuların ve organların işleyişiyle ilgili görev alan nöronlardır. Kasların kasılması sırasında da görev alan motor nöronlardır.


Sinir hücreleri şekilleri bakımından üç bölüme ayrılır


Tek kutuplu nöronlar: bu nöronlar genellikle omurgasız hayvanlarda ve de omurgalı canlıların duyu nöronların da görülür. Tek kutuplu nöronlara, ünipo adı da verilmektedir. Bu tip nöronlarda hücre gövdesinden uzanan bir tek uzantı vardır, bazı durumlarda sonradan dallanma yapabilir.

İki kutuplu nöronlar: Burunda ve iç kulak retina bölgesinde yer alan sinir hücreleridir. Bu nöronlara bazı kaynaklarda bipolar da denilmektedir. Dendrit ve akson adı verilen bu uzantılar hücre gövdesinin iki yanından uzanırlar. Genellikle aksonlar hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılardır, aksonlar ise hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılardır.

Çok kutuplu nöronlar: bu nöronlar daha çok beyinde bulunur. Çok kutuplu nöronlarda çok fazla dendrit ve akson bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda multipolar olarak da adı geçmektedir. Bu nöronlar çevreden aldıkları uyarıları beyne iletirler ve gelen iletilere de cevap üreterek bu cevabı tepki organına taşırlar.

Sinir Hücreleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6